Test luften i dit hjem


Lufttester der hele tiden holder øje med luftkvaliteten i dit hjem.

Hvis lufttesteren skifter fra grøn til gul -og måske helt op til rød, så bør man gøre noget ved det.

Det kan f.eks. være at støvsuge, lufte ud, starte emhætten eller på anden måde fjerne årsagen til at luftkvaliteten er blevet forringet. 

 

Lufttesteren måler hele tiden 5 forskellige ting:

  • Co2 niveau (PPM)
  • TVOC niveau (mg/m3)
  • HCHO niveau (mg/m3)
  • Temperatur
  • Luftfugtighed

 

Pris kr. 1.495,- pr. stk. inkl. moms og fragt.Test for Radon i dit hjem


Radontester der hele tiden holder øje med Radonmængden i dit hjem. 

Radon er en giftig gasart der findes i undergrunden og langsomt siver op til overfladen. 

Det varierer meget fra område til område hvor meget radon der er i undergrunden, og det er langt fra alle der behøver at tænke på det i det daglige. 

Det er en god idé at undersøge og overvåge radonniveauet i dit hjem hvis du bor:

  • I et hus (én familieshus, rækkehus, dobbelthus o.l.) der er over ca 25 år gammelt
  • På en gård eller landejendom der er over ca 25 år gammelt.
  • I et sommerhus der er over ca 25 år gammelt.

Hvis du derimod bor i en etageejendom eller et nyere hus, så burde det ikke være nødvendigt at undersøge radonniveauet. Hvis du f.eks. bor på 2. sal, så vil den radon der måtte sive op i ejendommen være blevet ventileret ud. 

I nyere huse har det været lovkrav i en del år at radonsikre så radonniveauet holdes på en meget lavt niveau, som ikke er sundhedsskadeligt. 

 

Pris kr. 1.995,- pr. stk. inkl. moms og fragt.Læs mere om Luft-testeren herHvad er det lufttesteren holder øje med?

CO2 niveau:

CO2 er en usynlig, farveløs og lugtfri gasart. Der forekommer naturligt i naturen. Den opstår bl.a. ved afbrænding af olie, kul, træ o.l. og ved planters fotosyntese og ved menneskers udåndingsluft. 

CO2 er ikke farligt ved lave koncentrationer men stiger CO2 indholdet for meget i den luft vi indånder, kan det medføre træthed, sløvhed, hovedpine, koncentrationsbesvær o.l. Ved meget høje koncentrationer er det dødeligt. 

CO2 måles i PPM (Parts Per Million) Normalt indeholder luften udendørs ca 380 PPM. I Danmark har arbejdstilsynet en grænseværdi på 1.000 PPM inden man bør skride ind og gøre noget ved luftkvaliteten. 

Lufttesteren holder øje med hvor høj koncentrationen er i det rum hvor du placerer den. Den skifter fra grønt niveau til gult niveau ved 600 PPM og fra gult til rødt niveau ved 1.200 PPM.

Hvis Lufttesteren nærmer sig 1.200 PPM og dermed det røde område, bør man gøre noget. Det man typisk kan gøre er at lufte ud. 

 

TVOC niveau:

TVOC betyder Total Volatile Organic Compounds. VOC bruges som enhed for at måle mængden af afgasning af kemiske stoffer i luften. Men VOC siger ikke noget om hvilke kemiske stofer der er tale om. 

De ting der typisk afgiver VOC'er til indeklimaet er f.eks. møbler, byggematerialer, maling (af f.eks. vægge og lofter) samt lakering af gulve. VOC'niveauerne vil falde med tiden efter man f.eks. har malet eller købt nye møbler. Men der er også andre kilder til VOC'er. 

Skimmelsvamp kan også danne VOC'er i indeklimaet og det kan rygning, madlavning, brug af rengøringsmidler, stearinlys og kosmetik også. 

Lufttesteren holder øje med hvor høj koncentrationen af VOC'er er i det rum hvor du placerer den. Den skifter fra grønt niveau til gult niveau ved 0,6 mg/m3 og fra gult til rødt niveau ved 1,6 mg/m3. Niveauet bør ikke ligge over 3,0 mg/m3 i længere tid af gangen. 

Hvis lufttesteren skifter op i det røde feldt, bør man skride ind. f.eks. med udluftning.

 

 

 

 

 

 

 

 


-en del af Kirfa-gruppen

Bastrupvej 5
3540 Lynge
Cvr. nr. 41210907

Mail: lufteksperten@gmail.com

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk